CJH a rămas cu bani

Consiliul Județean Hunedoara a rămas cu excedent bugetar la sfârșitul exercițiului financiar. Banii nu se vor pierde, ci vor fi utilizați pentru acționarea unor echipamente de urgență.

“Se aprobă utilizarea sumei de + 951,00 mii lei la capitolul 66.02 “ Sănătate “ subcapitol 66.02.50 “ Alte cheltuieli în domeniul sănătății “ paragraf 66.02.50.50 “ Alte instituții și acțiuni sanitare “ Titlul VII “ Alte transferuri “ articol 55.01.13 “ Programe de dezvoltare “  reprezentând cota de contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul „ Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest ” – Etapa 1 (SMIS 13464)”, arată documentele CJH.