CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare de Alegeri a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara

În ședința din data de 16.01.2018 a Comitetului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, în temeiul art. 31 din Statutul AJF Hunedoara, s-a stabilit că Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri programată la data de 07.02.2018, se va desfășura în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara – Sala Europa, ora 13:00, situată în localitatea Deva, str. Gh. Barițiu, nr.2, jud. Hunedoara.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Alocuțiunea Președintelui AJF;
  4. Desemnarea scrutătorilor și a comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
  5. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;
  6. Alegerea Președintelui asociației, alegerea Vicepreședinților și a membrilor Comitetului Executiv, propunerea spre validare a Trezorierului/Directorului Economic, alegerea Președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori;
  7. Aprobarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare de Alegeri;

În situația în care nu se întrunește cvorumul prevăzut la art. 32 din Statul A.J.F. Hunedoara, Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri se va desfășura în ziua următoare, în același loc și la aceeași oră.

[slideshow_deploy id=’27126′]