Consiliul Județean Hunedoara face ANGAJĂRI

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă, specialitatea: construcţii Căi Ferate Drumuri Poduri sau construcţii Civile, Industriale şi Agricole; sau domeniul de licenţă inginerie electrică, specialitatea electromecanică;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 martie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, telefon 0254/211.350, interior 182.