Bugetul public pe 2018 al orașului Aninoasa, în dezbatere publică

Cetățenii din orașul Aninoasa sunt invitați miercuri, 14 februarie 2018, de la ora 9,00 la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa, pentru a dezbatere, alături de reprezentanții Primăriei și Consiliului local, proiectul Bugetului local pentru anul 2018 al Unității Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa.

Potrivit primarului orașului Aninoasa, jr. Nicolae Dunca, dezbaterile sunt organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85.

Recomandările/ contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  14.02.2018 ora 08.30

La şedinţa publică care  va avea loc la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa pentru dezbaterea publică a proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.