Primăria Municipiului Orăștie face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior;
  2. inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani – pentru consilier, clasa I, grad profesional superior.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 aprilie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Orăștie, Județul Hunedoara din Orăștie, Piața Aurel Vlaicu, nr. 3, telefon: 0254/241.513, interior 112, e-mail: primaria@orastie.info.ro.

[slideshow_deploy id=’13837′]