Formulare noi de bilete de trimitere/de internare pentru servicii medicale clinice și pentru investigații paraclinice

În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul nr. 456/842/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Totodată, a fost publicat Ordinul nr. 457/843/2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011   868 521251   0109>Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Până la tipărirea noului formular de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare, respectiv noului formular de biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale, se utilizează biletele de trimitere – formulare cu regim special, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a celor două ordine, până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 iunie 2018 inclusiv.

[slideshow_deploy id=’27126′]