Primăria Orașului Petrila face ANGAJĂRI

Primăria Orașului Petrila, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală, Compartimentului Dispecerat Monitorizare şi Paza Bunuri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 mai 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Petrila din Petrila, str. Republicii nr. 196, Județul Hunedoara, telefon 0254/550.977, 0254/550.760.

[slideshow_deploy id=’36590′]