Primăria municipiului Vulcan / Anunț de angajare

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 24 – 30.05.2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Muncitor calificat (zidar), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţele stradale – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase)
  • calificare în meseria de zidar
  1. Muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţele stradale – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase)
  • calificare în meseria de drujbist

Concursul se organizează astfel:

Proba practică: 24 mai 2018  – orele 1100 la sediul instituţiei.

Interviul:          30 mai 2018 – orele 1100 la sediul instituţiei.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 16.05.2018, orele 1600.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.

[slideshow_deploy id=’27126′]