Universitatea din Petroșani, partener într-un simpozion internațional de protecția mediului

Universitatea din Petroșani a fost cooptată în calitate de partener al altor prestigioase instituții de învățământ superior din România – Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Mihai I al României” din Timișoara, Fundației Politehnica Timișoara – și din Balcani – AsociațieiBalcanice de Mediu (Balkan Environmental Association – BENA) – în organizarea simpozionului internațional ”Global and Regional Environmental Protection”. Aflat la cea de-a doua ediție, acest important simpozion pe teme de protecția mediului a fost găzduit în Auditoriumul Centrului de Conferințe al Universității Politehnice din Timișoara, joi 15 noiembrie 2018, în prezența unor personalități din domeniul academic, dar și a studenților și altor persoane interesate de acest subiect de importanță majoră pentru întreaga lume, pe care-l reprezintă protecția mediului.

Uniiversitatea din Petroșani a fost reprezentată la acest eveniment de către președintele Senatului, prof.univ.dr.ing. Nicolae Pătrășcoiu. Evenimentul din Timișoara a inclus mai multe secțiuni științifice în cadrul cărora oameni de știință din România și din străinătate (reprezentând țări precum Albania, Canada, Croația, Macedonia, Grecia, Germania, Serbia, Slovacia, Ungaria, Turcia, China, Iran) au prezentat lucrări de anvergură și au dezbătut teme din domeniile managementului de mediu și dezvoltării durabile, impactului asupra sănătății publice, schimbărilor climatice și evaluarea riscurilor de mediu, resurselor regenerabile de energie, planificarea urbană – smart cities, educația ecologică și conștientizarea publică. La eveniment a fost prezentă și Ecaterina Andronescu, propusă recent pentru a prelua din nou potofoliul Ministerului Educației, rămas vacant după demisia ministrului Valentin Popa.

Președintele de onoare al conferinței, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, rectorul Universității Politehnica Timișoara, a subliniat, în cuvântul de deschidere, tematica deosebit de provocatoare a simpozionului, cu accent pedezvoltareadurabilă, protecțiamediului, schimbărileclimatice, educațiaecologică, sănătatea publică, subiecte aflate în prim-planul dezbaterii publice. Tot aici s-a discutat și despre insuficiența programelor universitare de studiu în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, precum și de lipsa de interes a studenților pentrua ceste specializări.

Potrivit organizatorilor, această Conferință este o contribuție și un răspuns al oamenilor de știință la eforturile generale de cercetare, care vor trebui implementate în vederea reducerii fenomenului de încălzire globală. Protejarea mediului este o datorie de onoare a fiecăruia, indiferent de pregătire, vârstă, origine sau zona unde își desfășoară activitatea sau traiul de zi cu zi. Evident, simpozionul este dedicat sărbătoririi Centenarului.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin spune că, în această perioadă, reprzentanți ai conducerii instituției academice din Valea Jiului au onorat mai multe evenimente similare organizate de universități partenere din țară – Politehnica București și Universitatea de Petrol și Gaze din Ploeiști – respectiv de peste hotare, cum ar fi Universitatea ”St. Ivan Rilski” din Sofia, cu care se dorește de altfel reluarea relațiilor de parteneriat, având în vedere că și această instituție de învățămnt superior din Bulgaria are o frumoasă tradiție în domeniul învățământului superior minier în Europa.

[slideshow_deploy id=’36590′]