Primăria Municipiului Brad face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad;
 3. consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • expert, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice sau tehnice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu specialitate asistență socială sau specializare în asistență socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara telefon 0254/612.665, e-mail bradprim@yahoo.com.

[slideshow_deploy id=’19661′]