Proiect european pentru dotarea și modernizarea unor secții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul de medicină nucleară și cabinetul de pediatrie din cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Deva vor fi modernizate și dotate printr-un proiect cu finanțare europeană.

În ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara din data de 7 martie 2019 a fost adoptată hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației aferente proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județ Hunedoara”, depus la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii.

Realizarea proiectului conferă laboratorului de radiologie și medicină nucleară, condițiile de asigurare a serviciilor medicale la nivelul standardelor actuale și asigură spațiile necesare pentru cabinetul de pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al SJU Deva.

Potrivit reprezentanților CJH, în mod specific, prin implementarea acestui proiect se urmărește:

  • îmbunătățirea calității actului medical, prin dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanță tehnică;
  • reducerea costurilor prin creșterea eficienței procedurilor medicale și diversificarea tipurilor de investigații medicale.

Concret, în cadrul proiectului va fi modernizată o suprafață de 869 mp aferentă laboratoarelor, situată la subsolul clădirii, și vor fi amenajate 3 noi cabinete de consultații pediatrie în suprafață totală de 65 mp (la parter).

De asemenea, vor fi achiziționate echipamente medicale noi (ecograf staționar cu 3 sonde, aparat scopie-grafie digital, aparat grafie digital, mamograf digital, system PACS, Dexa Dexxum T și computer tomograf CT cu 12 slices) și mobilier (masă pentru examinare, cărucioare/dulapuri pentru instrumentar, stative perfuzie, etc.) în valoare totală de 6,8 milioane de lei.

Proiectul se află în precontractare și urmează ca de săptămâna viitoare să intre în faza de evaluare finală.

Valoarea totală a investiției este de 10.632.080,16 lei cu TVA din care C+M 2.796.968,86 lei cu TVA. Contribuția proprie în proiect a U.A.T. Județul Hunedoara este de 212.641,60 lei.

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.