ANUNȚ / Convocator Asociația Cinegetică de Proprietari Straja-Valea Jiului

ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI STRAJA-VALEA JIULUI ŞI COMITETUL DIRECTOR anunţă membrii asociaţiei că în data de 29.03.2019, ora 17,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Vulcan, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2018;
  2. Raportul Comisiei de cenzori;
  3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate şi anexe pentru anul 2018;
  4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) pe anul 2019. Adoptarea Deciziei privind utilizarea (destinaţia) fondurilor;
  5. Probleme organizatorice;
  6. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală din 29.03.2019 nu va fi statutară, aceasta se va reprograma pentru data de 05.04.2019, ora 17,00 în aceeaşi locaţie.

CONSILIUL DIRECTOR