Explicațiile ISJ Hunedoara privind Planul de Școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la Petroșani

Proiectul Planului de Școlarizare propus pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul municipiului Petroșani a generat reacții dure din partea administrației locale de la Petroșani, care a criticat intenția Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara de a reduce numărul de clase de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

Față de acuzațiile aduse de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, Inspectoratul Școla Județean a reacționat prin intermediul unui comunicat de presă, în care prezintă argumentele care au condus la elaborarea noului Plan de Școlarizare.

Reprezentanții ISJ arată că rețeaua școlară de nivel liceal din Petroșani cuprinde două licee teoretice și două licee tehnologice. Pentru anul școlar 2019 – 2020, propunerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, înaintată Ministerului Educației Naționale, cuprinde următoarele formațiuni de studiu:

  • la Colegiul Național Mihai Eminescu – 3 clase: 2 clase, profil real (cu specializarea Matematică – informatică – 1 clasă, Științe ale naturii – 1 clasă) și 1 clasă, profil uman (cu specializarea Filologie, 0,5 intensiv limba engleză și 0,5 intensiv limba franceză);
  • la Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva – 3 clase: 2 clase, profil real (cu specializarea Matematică – informatică – 1,5 clasă, Științe ale naturii – 0,5 clasă) și 1 clasă, profil uman, cu specializarea Științe sociale;
  • la Colegiul Economic Hermes – 4 clase: 2 clase de învățământ liceal profil servicii, după cum urmează: 1 clasă cu specializarea Tehnician în turism intensiv limba engleză și 1 clasă cu specializarea Tehnician în activități economice și 2 clase de învățământ profesional, structurate astfel: 0,5 clasă cu specializarea Bucătar și 0,5 clasă cu specializarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, iar cea de-a doua 0,5 clasă cu specializarea Cofetar-patiser și 0,5 Lucrător hotelier;
  • la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida– 3 clase învățământ profesional: 1 clasă specializarea Mecanic auto, 0,5 clasă Confecționer produse textile și 0,5 clasă Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, iar cea de-a treia este 0,5 clasă cu specializarea Sudor și 0,5 clasă cu specializarea Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist.

În opinia inspectorului școlar general, prof.dr. Maria Ștefănie, argumentele care au condus la întocmirea acestui plan de școlarizare sunt următoarele:

  • Numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a din Petroșani este de 314, ceea ce corespunde unui număr de 11,2 clase ( 28 de elevi/clasă conform prevederilor legale). In propunerea inspectoratului școlar regăsim 13 clase, care asigură un număr suficient de locuri pentru toți absolvenții de clasa a VIII-a din municipiul Petroșani. Cele 13 clase sunt configurate astfel: 6 clase liceu teoretic, 2 clase liceu tehnologic și 5 clase de școală profesională cu durata de 3 ani;
  • Suplimentarea numărului de clase de liceu teoretic va conduce la nerealizarea claselor de învățământ profesional sau la configurarea unor formațiuni de studiu cu efective mici, nefiind respectat criteriul economic, conform O.M.E.N. 5235/2.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare;
  • Toate clasele de învățământ profesional au fost solicitate de către agenții economici și este firesc să răspundem nevoilor de pe piața muncii. Totodată dorim să realizăm aceste clase și să luăm toate măsurile astfel încât elevii să beneficieze de o pregătire temeinică în scopul facilitării accesului lor pe piața muncii.
  • Învățământul profesional și tehnic reprezintă o prioritate la nivel european, național și județean. În țara noastră, ne confruntăm cu o criză majoră de resursă umană calificată, fapt recunoscut de toată lumea. Nu mai avem instalatori, electricieni, mecanici, sudori, bucătari și lista de meserii poate continua. Comunitatea are nevoie de toate aceste calificări.  Sistemul de învățământ are datoria să pregătească forța de muncă necesară pe piața muncii, doar așa comunitatea se poate dezvolta și progresa.
  • La nivelul județului Hunedoara, pentru anul școlar 2019 – 2020, s-au înregistrat solicitări de la 114 agenți economici pentru 1024 de locuri, în clasele de învățământ profesional, iar în învățământul dual 5 operatori economici au solicitat 114 locuri, în 6 calificări profesionale. Clasele din învățământul dual au fost solicitate în municipiile Deva, Hunedoara și Hațeg. Ne exprimăm regretul că nu am avut solicitări pentru învățământul dual în municipiul Petroșani. Poate în următorii ani vom reuși să oferim și elevilor din Petroșani această oportunitate, cu sprijinul autorităților publice locale și a agenților economici, așa cum prevede legislația în vigoare. Facem această afirmație deoarece învățământul dual oferă multe facilități elevilor. In prezent funcționează clase de învățământ dual în Deva și în   Elevii din aceste clase beneficiază de o pregătire practică riguroasă la școală și la agentul economic. De exemplu, pentru anul școlar următor afirmăm cu bucurie  faptul că s-a solicitat o clasă de învățământ dual de către Compania Enel la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, în calificarea centrale, stații și rețele electrice. Este a doua clasă la nivel național solicitată de această companie, prima fiind în București. Facilitățile oferite elevilor sunt: burse profesionale de la stat și de la agentul economic, masă caldă, transportul elevilor la locurile de practică, cazare, asigurare medicală. Considerăm că trebuie să susținem și să consolidăm parteneriatele cu mediul economic, iar acest lucru trebuie să se regăsească și în oferta educațională din învățământul preuniversitar, în fiecare an școlar.
  • Precizăm faptul că, cele cinci clase de învățământ profesional din municipiul Petroșani sunt solicitate de 21 de agenți economici.

”De asemenea, la nivel județean desfășurăm o serie de acțiuni de promovare a învățământului profesional și dual, menite să conștientizeze și să informeze opinia publică asupra ofertei de școlarizare și a nevoii de pregătire profesională. Aceste programe se adresează tuturor elevilor, absolvenți de clasa a VIII-a, dornici să obțină o calificare profesională care să le  asigure integrarea pe piața muncii și  independența financiară.  Precizăm faptul că, sistemul educațional este flexibil și oferă posibilitatea continuării studiilor indiferent de vârstă”, mai spune prof.dr. Maria Ștefănie, inspector școlar general al județului Hunedoara.

Aceasta arată, totodată, că din Raportul privind inserția socio-profesională a absolvenților din învățământul preuniversitar hunedorean, rezultă că procentul absolvenților de învățământ profesional care se integrează pe piața muncii hunedorene este cu mult mai mare decât cel al absolvenților de liceu. ”Prin urmare, dacă suntem interesați să ne păstrăm tinerii, trebuie să susținem cu prioritate dezvoltarea învățământului  profesional”, a precizat Maria Ștefănie.