Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

,,Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 316/2018, privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din componenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 25.03.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918, nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 07.04.2019.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.