Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de buget 2019

Ca urmare a publicării Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.(4) din Legeafinanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice:

,,Proiectul de buget al Județului Hunedoara pe anul 2019”

Proiectul de buget este afișat la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara și pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Conform art 39 alin (3), din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot depune contestații privind proiectul de buget până la data de 15.04.2019.

Contestațiile se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: conjudhd@yahoo.com.