Fonduri europene pentru restaurarea Amfiteatrului de la UlpiaTraiana Sarmizegetusa

Un nou program european derulat de Consiliul județean Hunedoara va conduce la restaurarea Amfiteatrului roman din situl arheologic de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana.

Astfel, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Consiliul Judeţean Hunedoara a depus spre finanţare proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”.

Vineri, în ședință extraordinară, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat o nouă hotărâre necesară în procesul de obținere a fondurilor europene pentru acest proiect, declarat eligibil.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a patrimoniului cultural de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, prin lucrări de conservare și restaurare, cu impact direct în creșterea numărului de vizitatori după intervenția asupra sa, impulsionând dezvoltarea locală și implicit a județului Hunedoara.

Valoarea totală a proiectului este de 22.089.484,65 lei, inclusiv TVA, din care contribuția Consiliului Județean Hunedoara este de 654.482,87 lei (2,96 %).