BAC 2019: CALENDARUL examenului de bacalaureat național 2019. Când încep înscrierile

Calendarul examenului de Bacalaureat 2019 a fost aprobat de Ministerul Educației (Edu.ro). Examenul de Bac 2019 începe în data de 3 iunie 2019, cu prima sesiune.

Prima sesiune de Bac 2019, conform calendarului Edu.ro, începe cu probele de competență lingvistică: comunicare orală în limba română ( proba A), comunicare orală în limba maternă, urmată de evaluarea competențelor digitale (proba D) și de proba de competență lingvistică într-o limbă străină, de circulație (proba C).

A doua parte e examenului de Bac 2019 este formată din probele scrise. Acestea încep în data de 1 iulie 2019 cu proba la Limba și Literatura Română (Ea), urmată apoi de Limba și Literatura Maternă (Eb), proba obligatorie a profilului (Ec), iar ultima probă este cea la alegerea profilului și specializării (Ed). Calendarul complet al examenului de Bac 2019, rezultatele, dar și datele pentru a doua sesiune de Bac, le anunțăm, în detaliu, mai jos.

Prima sesiune de Bac începe luna viitoare. Edu.ro, site-ul Ministerului Educației a publicat datele pentru cel mai important examen național, examenul maturității.

Spre deosebire de anul trecut, când probele orale au fost susținute în luna februarie, anul 2018, în 2019 s-a revenit la structura mai veche, când competențele lingvistice și digitale sunt susținute în vară, înaintea probelor scrise.

Înscrieri Bacalaureat 2019

Conform Edu.ro, înscrierile la examenul de Bac 2019 se fac luna aceasta, în perioada: 27 – 31 mai 2019. De asemenea, cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 31 mai.

(!) Bacalaureat 2019 – Competențe lingvistice și digitale

3 – 4 iunie 2019  – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5 – 6 iunie 2019 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

7, 10* – 11 iunie 2019 –  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

12 – 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

(!) Calendar Bac 2019. Probele scrise încep în luna iulie

Examanul de Bac 2019 continuă în luna iulie cu probele scrise. Așadar:

1 iulie 2019 – Limba şi literatura română – proba Ea) proba scrisă

2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

(!) Calendar Bac 2019 Edu.ro. Când se afișează primele rezultate

Afișarea primelor rezultate la examenul de Bac 2019 se va face în data de 8 iulie 2019, până în ora 12.00. Apoi, în intrevalul orar 12.00-16.00 se depun contestațiile.

(!) Când se rezolvă contestațiile. Mențiuni

Rezolvarea contestaţiilor se va face în perioada 9-12 iulie 2019. În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.

În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

(!) Calendar Bacalaureat 2019. Când se afișează rezultatele finale

Afişarea rezultatelor finale la prima sesiune Bac 2019 se va face în perioada 13 iulie 2019.

Bacalureat 2019 – cum promovezi examenul de Bac și cum obții diploma de merit

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:
• susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
• susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea;
• obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Diploma de merit o obțin absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10.

Sursa: a1.ro