Miercuri, ședință extraordinară la CJ Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în data de 19 iunie 2019, ora 10.00 cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 72/2019;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 48/2019 si prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 73/2019;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea promovării în comun a Castelului Medieval al Corvinilor și implicit a Județului Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”.