Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

Data probei scrise: 05.08.2019, ora 11:00.

Interviul – se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Condiții de desfășurare a concursului:

– loc de desfășurare: la sediul Consiliului Județean Hunedoara;

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplină în construcții sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– diplomă / certificat / atestat pentru limba engleză și limba franceză;

– vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.

Informații suplimentare pe www.cjhunedoara.ro/cariera sau la tel.0254/211350, int.201.