Șomajul, în ușoară scădere în județul Hunedoara

La sfârșitul lunii mai 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.775 șomeri (din care 2.979 femei), rata șomajului fiind de 3,27 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,28 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere/creștere cu/de 0,01 pp.

Din totalul de 5.775 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.660 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.115 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,1.934 șomeri provin din mediul rural și 3.841sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27,16 %, urmat de cei cu studii liceale 24,33 %, iar 19,60 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 17,69 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9,18 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,04 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.019 persoane foarte greu ocupabile, 3.782 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.