Acces on-line la dosarele din instanțele hunedorene

Președintele Tribunalului Hunedoara, judecătorul Mihaela Timișan informează că începând cu data de 15 iulie 2019 la toate instanțele din circumscripția teritorială a Curții de Apel Alba Iulia a devenit operațională aplicația “Dosarul electronic”, prin intermediul căreia părțile pot vizualiza și descărca dosarul de judecată, fiind suficientă o singură autentificare pentru a vizualiza toate dosarele în care persoana este parte.

Potrivit acesteia, alte avantaje ale utilizării dosarului electronic sunt:

  • Rapiditatea comunicării instanță-justițiabil (actele de procedură–citații sau alte comunicări– pot fi transmise în aceeași zi, în format electronic (e-mail);
  • Eliminarea pentru justițiabil/reprezentantul acestuia a alocării unei resurse de timp necesară deplasării fizice la instanță în vederea studierii dosarului în arhivă;
  • Reducerea consumului de hârtie și protejarea planetei.

Pot solicita accesul la dosarul electronic: părțile din dosar, avocatul unei părți, executorul și lichidatorul.

Pentru a avea acces la dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea introductivă, să fie menționate: adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

Dosarul electronic poate fi accesat pe pagina: https://doc.curteadeapelalbaiulia.ro/autentificare.

Cererea de acces la dosarul electronic poate fi descărcată de pe adresa: http://portal.just.ro/97/Documents/AccesTribunal.pdf.

Cererea nu trebuie semnată, însă trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.