Start în execuția lucrărilor de restaurare de la Castelul Nopcsa

Execuția lucrărilor de restaurare la Castelul Nopcsa din satul hunedorean Săcel, comuna Sântămărie Orlea, poate începe, după ce ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de autoritățile județene.

În opinia președintelui CJH, Mircea Flaviu Bobora, interesul pentru derularea acestui proiect integrat strategiei locale de dezvoltare economico-socială, este în măsură să furnizeze repere pentru atragerea de investiții în zonă, valorificarea forței de muncă disponibilă, a potențialului turistic pe coordonate de ecoturism, agroturism și turism rural sau de aventură, a factorilor de mediu și relief.

Obiectivul general al proiectului este recuperarea și valorizarea patrimoniului material, imaterial și promovarea acestuia în context regional și european.

În prezent, castelul este declarat monument istoric fără a fi însă deschis publicului din cauza stării avansate de degradare produse de lipsa întreținerii și de vandalizarea clădirii, fapt care a generat necesitatea realizării de lucrări de restaurare a clădirii pentru introducerea sa în circuitul turistic și deschiderea către public.

Lucrările vor fi executate de asocierea SC Metal Prod West SRL & SC Masecons 2010 SRL, iar valoarea proiectului este de 6,4 milioane de lei. Fondurile au fost alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din bugetul județului Hunedoara.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni.