Ședință de îndată la Consiliul județean Hunedoara

Consiliul județean Hunedoara se reunește astăzi, 16 octombrie 2019, ora 11,00 în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”.