Ședință ordinară la Consiliul Județean Hunedoara

Aleșii sunt convocați în ședință vineri, 29 noiembrie 2019, de la ora 11.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Eroilor Martiri, Răniților și Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2020;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;
 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Bănci Agricole Deva” deținută în proprietate de către S.C. General Investment SRL București;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind  prevenirea şi  intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie  (EIL);
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2019 – 2020 – semestrul I;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 2019;
 16. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu;