Start în activitatea consultantului european PricewaterhouseCoopers în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Văii Jiului

Marți, 21 ianuarie 2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost gazda unei prime întâlniri de lucru între autoritățile din Valea Jiului, reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și ai companiei de consultanță PricewaterhouseCoopers (PwC) care a fost contractată de Comisia Europeană pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Văii Jiului pe următorii 10 ani.

La această primă întâlnire de lucru, specialiștii companiei de consultanță au avut o rundă de discuții cu reprezentanți ai administrației județene dar și ai administrațiilor publice locale din Valea Jiului. La eveniment, CJH a fost reprezentat de președintele Mircea Flaviu Bobora și de administratorul public Costel Avram.

În urma intervențiilor primarilor din Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Vulcan și Uricani, reprezentanții echipei de proiect a PwC au evaluat, împreună cu aceștia, câteva idei de potențiale proiecte de dezvoltare intracomunitară care urmează să fie analizate și mai apoi detaliate în cadrul viitoarelor întâlniri cu fiecare administrație locală, precum și cu ceilalți actori locali interesați direct de revigorarea regiunii.

Reprezentanții companiei PwC și cei ai Ministerului Fondurilor Europene au dorit de asemenea să-i cunoască pe reprezentanții administrațiilor locale din cele șase orașe ale Văii Jiului, să afle care sunt prioritățile și proiectele aflate în atenția Consiliului Județean Hunedoara și a celor 6 primării, problemele cu care se confruntă comunitatea locală din Valea Jiului și specificul diferitelor categorii de reprezentanți ai acesteia. De asemenea, s-a discutat despre punctele forte ale regiunii, ce proiecte de dezvoltare durabilă sunt în derulare și ce așteptări concrete au autoritățile în privința inițierii unor noi proiecte cu impact pentru dezvoltarea regiunii.

Specialiștii companiei de consultanță PwC vor colabora activ cu autoritățile locale și cu toate categoriile de reprezentanți ai comunităților din Valea Jiului printr-o abordare inclusivă, transparentă și particularizată, care să permită implicarea celor interesați să contribuie la succesul acestui proiect. Direcțiile de acțiune ale strategiei vor fi stabilite în raport cu realitățile concrete ale zonei, nevoile oamenilor, prioritățile autorităților și așteptările reprezentanților comunităților locale, consultantul având ca obiectiv generarea consensului în cadrul sesiunilor de consultări pe care le va organiza, în diferite formate de lucru, în fiecare etapă a proiectului.

Documentul va stabili principalele direcții de dezvoltare a zonei Văii Jiului, în contextul reducerii treptate a activității miniere și în scopul revigorării situației economice și sociale a regiunii.

Următoarea întâlnire de lucru a echipei de consultanță cu beneficiarii acestui proiect va avea loc în luna martie, în Valea Jiului, la Petroșani.