Aproape 10.000 de hunedoreni și-au găsit în 2019 un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

În cele 12 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara au fost încadrate în muncă 9.435 persoane, dintre care 4.342 femei.

Potrivit cifrelor statistice date publicității de conducerea instituției, din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 3.778 au peste 45 de ani, 2.947 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.699 au între 25 și 35 de ani, iar 1.011 sunt tineri sub 25 de ani (din care 249 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 7.121 provin din mediul urban, iar 2.314 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 3.656, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii, 3.030. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 2.243, cei cu studii postliceale sunt în număr de 111, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 395.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 1.971 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în cursul anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 14.099  persoane.