Bugetul județului Hunedoara pe anul 2020 a fost aprobat

Miercuri, 26 februarie 2020, Consiliul județean Hunedoara a adoptat hotărârile privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea administrației județene și a bugetelor spitalelor publice de interes județean.

Bugetul propriu al județului Hunedoara a fost stabilit în sumă de 273.148,07 mii lei la partea de venituri și în sumă de 309.377,82 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 36.229,75 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent.

Tot prin hotărârea adoptată a fost aprobate: programul de investiții pe anul 2020, bugetul creditelor interne pe anul 2020, numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul de salarii.

De asemenea, au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara, Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva, Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, Teatrului de Artă din Deva, Teatrului Dramatic „I. D. Sârbu”, Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice Hunedoara, Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Hunedoara, Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara, Serviciului Public Județean Salvamont, precum și alocările către Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Centrul pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Liceul Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan, Școala Generală „I. G. Duca” Petroșani, Liceul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara.

Tot prin hotărâre au fost aprobate și bugetele spitalelor publice de interes județean.

Anexele la hotărârile adoptate pot fi consultate pe site-ul cjhunedoara.ro.