Dănuț Buhăescu: ”În gestionarea crizei sanitare, cuvântul la ordinea zile în orașul Uricani este RESPONSABILITATE !”

Măsurile adoptate de autoritățile locale în ceea ce privește dezinfectarea spațiilor publice, a străzilor, trotuarelor, parcurilor și clădirilor de locuințe, cărora li s-au alăturat măsurile de autoprotecție ale cetățenilor, au condus la un regres al situației de criză sanitară în orașul Uricani. Acest lucru face posibil ca la ultima reuniune a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, raportul statistic privind noul coronavirus să consemneze faptul că în orașul Uricani nu mai există nici un caz de persoane infectate cu COVID-19, iar numărul persoanelor în izolare la domiciliu să fie și în continuă scădere, la data de 30.03.2020 fiind consemnate 23 de persoane aflate în această situație.

Cu toate acestea, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Uricani, convocat de primarul Dănuț Buhăescu în data de 30.03.2020 a stabilit următoarele măsuri de intervenție și siguranță:

1. Se mențin deciziile luate de CLSU Uricani în ședința din data de 25.03.2020;
2. Aprovizionarea cu produse de strictă necesitate pentru persoanele aflate în dificultate, stabilite prin anchetele sociale, după caz, se va realiza, de regulă, la un interval de 4 zile, pentru fiecare caz în parte, astfel încât să fie posibilă deservirea cât mai multor persoane aflate în situațiile de mai sus;
3. S-au luat măsuri pentru întărirea capacității de intervenție, în vederea, dezinfectării spațiilor publice,astfel, în prezent s-au mai achiziționat echipamente profesionale pentru dezinfectarea străzilor și aleilor pietonale, precum și a scărilor de bloc și a mobilierului stradal;
4. Se impune achiziționarea de materiale suplimentare pentru montarea la fiecare scară de bloc a dispozitivelor cu soluții dezinfectante; ,achiziționarea a cel puțin 2000 de măști de unică , suplimentarea cu material dezinfectant; achiziționarea de combinezoane, halate de unică folosință, mănuși de protecție și alte materiale necesare pentru medicii și asistentele de la Centrul de Permanență (Urgența din orașul Uricani), pentru instituțiile de ordine, precum Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală ce-și desfășoară activitatea în orașul nostru; pentru angajații Serviciului de Gospodărire Locală, Serviciului de Evidența Populației, Serviciului de Asistență Socială, personalului din aparatul propriu de specialitate al primarului orașului Uricani, voluntarilor care vor sprijini acțiunile specifice Serviciului de Asistență Socială, altor persoane angrenate în prevenirea și combaterea răspândirii Coronavirusului de pe raza orașului;
5. O altă măsură importantă: Plimbarea animalelor de companie , se va realiza doar în proximitatea locuinței și/sau în jurul blocului de locuit și sub nicio formă în alte zone. Proprietarii animalelor de companie sunt obligați să asigure curățarea eventualelor dejecții ale acestora și să demonstreze în fața organelor de control ,după caz ,că au asupra lor materialele specifice pentru asigurarea curățării eventualelor dejecții ale animalelor de companie. Nerespectarea acestor măsuri atrage după sine sancționarea contravențională;
6. Compartimentul de Asistență Socială va identifica posibilii agenți economici care pot pune la dispoziție spații pentru carantinarea la cererea solicitanților, astfel încât să se poată pune, în aplicare a articolului 4, aliniatul 1,litera c din Ordonanța militară nr. 4/2020;
7. În urma analizării Ordonanțelor militare nr. 3/24.03.2020 și 4/29.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, precum si a H.G. 77/23.01.2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți și a Legii nr.402/31.10.2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, Primăria orașului Uricani declară ÎNCHISE toate, traseele turistice;,din cadrul UAT, Uricani.
8. Asigurarea și aplicarea Ordonanței militare nr. 4 va fi realizată de: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, după caz;
9. Nerespectarea măsurilor prevăzute mai sus atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

”Practic, în tot ceea ce am făcut și facem, împreună cu factorii de răspundere și, mai ales, împreună cu toți cetățenii, avem un singur mod de abordare al luptei împotriva coronavirus și acesta ține de responsabilitate. A noastră, ca autorități publice și a fiecăruia dintre cetățeni, în parte. Fac apel încă o dată la calm și responsabilitate și vă asigură că nu trebuie să intre nimeni în panică. Ne confruntăm cu o situație foarte dificilă pe care însă numai împreună o putem depăși.
O informare corectă, nealimentată de panică va ajuta cetățenii orașului Uricani să accționeze și aibă un comportament corect și eficient, în fața acestei provocări: COVID -19, un virus care nu alege cine ești: om simplu, modest sau bogat ,muncitor, medic, polițist sau primar, dar care își face doar „treaba lui”. Numai împreună putem învinge ! Și noi suntem deja pe drumul cel bun !”, a declarat Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani.

Acesta dă, de asemenea, asigurări că Administrația publică locală va veghea ca serviciile pentru utilitățile publice să funcționeze la parametri normali iar acțiunile de dezinfecție vor continua în funcție de necesitățile ce se impun.