Consiliul județean Hunedoara / Anunț informativ ședința CJH din 30 aprilie 2020

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 30.04.2020, ora 11.00, se va desfășura în sistem de videoconferință, ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2019;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

  1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

  1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora

  1. Întrebări, interpelări.