28 aprilie – Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă

Pe 28 aprilie se marchează Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă și este un prilej pentru a iniția campanii de promovare a siguranței, sănătății și muncii decente. S-a stabilit marcarea acestei zile la 28 aprilie și din 2003 este monitorizată de Organizația Internațională a Muncii.

În 2017, campania Organizației Internaționale a Muncii privind Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă se concentrează asupra necesității critice a țărilor de a-și îmbunătăți capacitatea de colectare și utilizare a datelor fiabile privind securitatea și sănătatea ocupațională.

Agenda Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă din 2030, adoptată la 25 septembrie 2015, cuprinde un plan global de acțiune cu obiective clare pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura prosperitatea locuitorilor. Odată cu adoptarea sa, capacitatea de colectare și utilizare a datelor fiabile privind securitatea și sănătatea ocupațională a devenit indispensabilă pentru ca țările să își îndeplinească angajamentul de a pune în aplicare și de a raporta unele dintre cele 17 obiective ale dezvoltării durabile, potrivit site-ului Organizației Internaționale a Muncii, www.ilo.org.

Obiectivul cu numărul 8 al acestei Agende prevede promovarea „unei creșteri economice incluzive și durabile, a ocupării complete și productive și a muncii decente pentru toți”, iar paragraful 8.8 stabilește necesitatea „protecției drepturilor muncii și promovării mediilor de lucru sigure pentru toți lucrătorii, inclusiv pentru lucrătorii migranți, în special pentru migranții femei și pentru cei aflați în condiții de muncă precare”. Pentru realizarea acestui obiectiv, Organizația cere ca țările să raporteze date cu privire la ”frecvența accidentelor mortale sau nemortale, pe sexe și statutul de imigranți”.

Numeroase convenții în domeniu cer să fie stabilite mecanisme de colectare și utilizare a datelor în scopul prevenției și al detectării noilor pericole și a riscurilor, identificarea sectoarelor periculoase, dezvoltarea măsurilor preventive, precum și implementarea politicilor, a sistemelor și a programelor la nivel internațional.

Ziua de 28 aprilie este asociată de o perioadă de timp semnificativă și cu mișcarea de comemorare a victimelor accidentelor de muncă sau a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă. Accidentele și bolile la locul de muncă pot fi evitate prin prevenție, iar acest deziderat trebuie să devină obligatoriu în toate statele de pe mapamond.

O cultură națională axată pe siguranță și sănătate a muncii trebuie să fie adoptată la toate nivelurile, iar guvernele, angajatorii și angajații trebuie să participe activ în asigurarea acestui mediu favorabil la locul de muncă, printr-un sistem de reguli, drepturi și sarcini bine stabilite, în care prioritatea cea mai mare este acordată principiilor de prevenire.
În România, siguranța la locul de muncă este reglementată de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, iar controalele de specialitate din acest domeniu sunt efectuate de Inspecția Muncii. Potrivit normelor stabilite de această instituție, angajatorul trebuie să implementeze măsurile pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, pe baza unor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă, conform site-ului www.inspectiamuncii.ro.

Responsabilitatea pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor revine angajatorilor, în conformitate cu legislația națională și europeană. Între factorii care pot influența sănătatea fizică a lucrătorului se numără mediul de muncă (zgomot, vibrații), mijloacele de producție (curent electric, mașini, agenți chimici), sarcina de muncă (efort fizic, poziții de lucru vicioase, munca în schimburi, munca în condiții de izolare), precizează site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Sursa: agerpres.ro