Care sunt atuurile ofertei academice pentru studii de licență de la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani se pregătește pentru demararea primei sesiuni de înscriere pentru programele de licență și master ale viitorului an universitar 2020-2021. Chiar dacă nu a fost încă stabilit un calendar al admiterii și încă se lucrează la stabilirea numărului de locuri din oferta academică pe care Universitatea din Petroșani o va propune viitorilor săi studenți, este deja clar faptul că prima sesiune de admitere va avea loc în luna iulie, a doua urmând să fie organizată în luna septembrie.

Între timp, conducerea Universității din Petroșani a elaborat un ghid informativ în care sunt detaliate condițiile de admitere, taxele aferente, programele de studii propuse în cadrul celor trei facultăți componente și, în special, atuurile pe care școala de învățământ superior din Valea Jiului le are pentru a deveni atractivă pentru cei care doresc să-și desăvârșească educația în domeniul universitar. ”Față de anii precedenți, nu am operat foarte multe schimbări, probabil cele mai importante urmând să fie legate de modalitățile tehnice de depunere a dosarelor, pentru că în noile condiții impuse de criza epidemiologică, îi vom încuraja pe viitorii noștri studenți să utilizeze platforma on line dedicată admiterii, de pe situl oficial al Universității din Petroșani. Între timp, am făcut publică deja, oferta academică pentru studiile de licență, asta însemnând specializările pe care le propunem pentru viitorul an universitar în facultățile noastre, ofertă pe care o vom completa cu numărul de locuri disponibile, cu și fără taxă școlară. Similar, vom proceda și în ceea ce privește oferta academică pentru studiile de master și doctorat”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

În opinia acestuia, principalul atuu al Universității din Petroșani este nu doar acela că deține calificativul de ”Instituție de învățământ superior cu Grad de Încredere Ridicat” (conferit de ARACIS) ci mai ales acela că, potrivit statisticilor, absolvenții acestei instituții academice au reușit, aproape în integralitate, să-și găsească o ocupație specifică în piața muncii, în broșura de prezentare fiind prezentate și câteva exemple de succes în acest sens, însoțite de recomandări ale absolvenților Universității din Petroșani care ocupă astăzi poziții de top în instituții, în companii din întreaga lume, în știință și educație etc.

Printre celelalte atuuri care fac oferta academică a Universității din Petroșani deosebit de atractivă se regăsesc, spre exemplu:

 • admiterea pe baza exclusiv a concursului de dosare, în care nota de admitere se calculează prin medierea notei finale a examenului de Bacalaureat, în proporție de 60%, respectiv cu cea a notei obținute la Bacalaureat la proba obligatorie (pentru disciplinele tehnice) sau la proba la alegere (pentru specializările Facultății de Științe), în proporție de 40%.
 • număr minim al documentelor ce trebuiesc prezentate în dosarul de admitere;
 • taxe mici pentru înscriere (70 lei) și înmatriculare (30 lei);
 • taxe mici pentru studenții înscriși la învățământul cu taxă;
 • facilități la cazare și masă puse la dispoziție în campusul universitar;
 • oportunități de studii în străinătate, prin programe Erasmus derulate cu instituții partenere din toată Uniunea Europeană;
 • oportunitatea angrenării studenților în derularea de numeroase programe sociale, culturale, sportive;
 • posibilitatea derulării programelor de studii și în cadrul Extensiei UPET de la Deva (pentru programele profilului de Administrație Publică și Managementul Afacerilor), Hunedoara (pentru programele profilului Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor) sau Horezu (pentru profilul Electromecanică);

”De asemenea, propunem viitorilor noștri studenți, o gamă diversificată de profiluri și specializări, atractive și cu oportunități de carieră certe pentru absolvenți, atât în domeniul ingineriei, cât și al turismului, administrației locale, sociologiei, managementului etc. Vorbim practic despre peste 20 de programe de studii de licență și peste 100 de specializări”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Astfel, în oferta educațională pentru studii de licență de la Universitatea din Petroșani se regăsesc următoarele programe de studii:

 • Administrație Publică;
 • Asistență Socială;
 • Automatică și Informatică Aplicată;
 • Calculatoare;
 • Contabilitate și Informatică de gestiune;
 • Construcții Miniere;
 • Echipamente pentru Procese Industriale;
 • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor;
 • Electromecanică;
 • Energetică Industrială;
 • Finanțe și Bănci;
 • Ingineria și Managementul Afacerilor;
 • Inginerie Minieră;
 • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie;
 • Ingineria și Managementul Calității;
 • Ingineria Transporturilor și a Traficului;
 • Ingineria Securității în Industrie;
 • Mașini și Echipamente Miniere;
 • Management;
 • Tehnologia Construcțiilor de Mașini;
 • Sociologie;
 • Topografie Minieră.

Toate aceste atuuri, împreună cu tradiția celor peste 70 de ani de funcționare continuă a acestei prestigioase instituții academice din România, confirmat prin cei peste 40.000 de absolvenți care sunt, în bună parte, astăzi profesioniști de succes în domeniile absolvite, fac din Universitatea din Petroșani una deosebit de atractivă pentru viitorii studenți.