Soluții pentru finalizarea studiilor, în on-line, la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani s-a conformat recomandărilor făcute de autorități odată cu declanșarea crizei epidemiologice de Covid-19 și a trecut la continuarea activităților didactice în mediul on-line. Potrivit rectorului Radu Sorin, acest tip de interacțiune cu studenții a decurs foarte bine, motiv pentru care conducerea instituției de învățământ superior din Valea Jiului a decis să caute soluții pentru ca, acolo unde este posibil, inclusiv examenele de an, inclusiv cele pentru anii terminali, să poată fi susținute on-line de către studenți.

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin spune că, în acest scop, Universitatea din Petroșani a lansat deja procedurile pentru achiziția unei platforme on-line performante, prin intermediul căreia să poată fi organizată această sesiune de examene. ”Ne propunem ca această nouă platformă să fie disponibilă până la finalul lunii mai, inclusiv cu finalizarea instruirii cadrelor didactice în utilizarea acesteia, astfel încât să putem derula sesiunea de examene de final de an în acest sistem on-line și în calendarul inițial stabilit pentru acest an universitar”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Și examenul de admitere pentru viitorul an universitar se va desfășura anul acesta exclusiv în mediul on-line, cu atât mai mult cu cât în acest sens, Universitatea din Petroșani a experimentat deja cu succes, în ultimii 2 ani, acest sistem de înscriere și de organizare a sesiunilor de admitere. În perioada imediat următoare vor fi comunicate și toate informațiile legate de organizarea admiterii în anul universitar 2020-2021, oferta educațională și numărul de locuri disponibile.