Preluarea clădirilor fostei Mine Petrila de către Consiliul județean trenează de un an în probleme birocratice

De mai bine de un an, Consiliul județean Hunedoara încearcă să preia patrimoniul fostei Exploatări Miniere de la Petrila, pentru a-l putea valorifica în scop economic, turistic, cultural și administrativ, însă, deși toate părțile agrează acest transfer, procedura trenează de mai bine de un an, din cauza unor probleme de ordin birocratic.

Administratorul public al județului Hunedoara, Costel Avram, cel care a venit cu inițiativa preluării acestui obiectiv de la SNIMVJ la Consiliul județean, apreciază că lucrurile ar fi putut fi încheiate deja de mult timp, însă la nivelul Ministerului Economiei și al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, documentațiile sunt întârziate din cauza neîntrunirii forurilor statutare de conducere ale companiei. ”Noi am făcut o adresă încă de acum un an de zile către SNIMVJ și către Ministerul Economiei, în care ne-am exprimat interesul de a cumpăra aceste active ale fostei Mine Petrila, din discuțiile verbale pe care le-am avut toată lumea pare să agreeze acest lucru, însă din punct de vedere oficial, nici până astăzi nu am primit un răspuns oficial de la actualii proprietari”, a declarat Costel Avram.

Acesta își exprimă speranța că poate, prin sensibilizarea publică, prin mass-media, a celor de la Societatea de Închideri Mine, aceștia vor înțelege că e păcat ca aceste clădiri istorice ale fostei Mine Petrila să nu poată fi salvate și valorificate.

De partea cealaltă, noul director al SNIMV, Daniel Sîrb recunoaște că din punct de vedere financiar, proprietatea asupra clădirilor istorice de la fosta mină Petrila, numai costurile cu paza fiind de peste 60.000 de lei în fiecare lună. Acesta precizează că societatea pe care o conduce agrează soluția cumpărării acestor obiective de către CJH și arată că în Consiliul de Administrație al SNIMVJ din luna iunie 2020 a și fost emisă o hotărâre în acest sens.

Numai că o decizie finală în ceea ce privește transferul fostei Mine Petrila de la SNIMVJ la CJH mai depinde de un document pe care trebuie să-l emită Adunarea Generală a Acționarilor de la SNIMVJ, care nu reușește din varii motive să se reunească într-o ședință de lucru. Astfel, procedura de transfer, deși este agreată de toate părțile de aproape un an, mai poate dura chiar și câteva luni până la finalizare, timp în care, așa cum mai arată Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara, toată lumea are doar de pierdut.