S-a dat startul admiterii la Universitatea din Petroșani

Nu mai puțin de 23 de specializări pentru studii academice de licență, sunt puse la dispoziția tuturor absolvenților de Bacalaureat din acest an (dar și din cei anteriori) în cadrul celor trei facultăți ale Universității din Petroșani.

Înscrierea în vederea admiterii la Universitatea din Petroșani au început oficial în data de 6 iulie 20202, însă platforma on-line pe care se vor face anul acesta exclusiv înscrierile este funcțională deja de mai mult timp, iar unii candidați din seriile anterioare de absolvenți cu Bacalaureat au profit de acest lucru și au introdus deja documentele necesare pentru înscriere.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin îi invită acum pe toți cei care doresc să devină studenți ai acestei apreciate instituții academice din țara noastră să-și depună on line dosarele de înscriere, până la data de 22 iulie 2020, urmând ca pe 23 iulie să fie anunțate și primele rezultate ale admiterii.

Documentele care trebuie scanate sau fotografiate și urcate mai apoi pe platforma de înscriere sunt următoarele:

– cererea de înscriere, în care se vor menţiona opţiunile candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul;

– foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

– certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

– certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

– cartea de identitate – copie;

– adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

– dovada de plată a taxei de
înscriere
 la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

– două fotografii tip buletin/carte de identitate;

– diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

Nota de admitere pentru programele de studii de licență din cadrul facultăților tehnice – Facultatea de Mine și Facultate de Inginerie Mecanică și Electrică – se determină prin medierea în
proporție de 60% a notei finale a examenului de Bacalaureat și 40% din nota de la BAC a probei
obligatorii a profilului absolvit, iar la Facultatea de Științe, prin medierea notei finale de la BAC în proporție de 60% cu nota din proba la alegere, în proporție de 40%.

”Le dorim succes tuturor candidaților și-i așteptăm să devină studenți ai Universității din Petroșani, aici unde se vor convinge, încă din primul semestru de studii că au făcut o alegere foarte bună, atât din perspectiva cunoștințelor pe care le vor acumula și a vieții studențești, cât mai ales din perspectiva unei viitoare cariere de succes”mai spune rectorul Radu Sorin.

Pentru consultarea ofertei educaționale de licență și master, pentru informații suplimentare și pentru înscrierea candidaților și depunerea documentelor aferente admiterii în noul an universitar la facultățile din cadrul Universității din Petroșani, cei interesați pot accesa portalul on-line: www.upet/admitere