INCD-INSEMEX Petroșani, parte a unui proiect internațional de peste 3 milioane de euro

Chiar dacă pandemia de coronavirus a restrâns interacțiunea dintre cercetătorii din întreaga lume, odată cu anularea, amânarea sau mutarea în mediul on-line a unor saloane internaționale de cercetare, a unor simpozioane, conferințe sau consfătuiri științifice, reprezentanții INCD-INSEMEX au reușit, încă din primele luni ale acestui an, să parafeze un important contract de cercetare științifică la nivel internațional.

Potrivit directorului general al INSEMEX Petroșani, dr. ing. George Artur Găman este vorba despre un contract de cercetare în care sunt implicate echipe de cercetători și consultanți din 5 țări, respectiv România, Grecia, Austria, Spania și Turcia. ”Este vorba despre un proiect internațional care are drept scop asigurarea de asistență tehnică pentru consolidarea formării și capacității de cercetare a Centrului de instruire și cercetare în domeniul social și de munca de la Ankara, din Turcia”, spune dr.ing. George Artur Găman.

Proiectul are un buget de 3.236.950 de euro și o perioadă de implementare de 3 ani.

Scopul proiectului este acela de a consolida capacitatea primului Institut de Muncă din Turcia, care funcționează în capitala statului, Ankara, încă din anul 1955. Prin acest proiect, echipe de cercetare-dezvoltare și specialiști în consultanță vor acționa pentru a sprijini procesul de elaborare si implementare a politicilor de angajare în domeniul securității și sănătății în muncă. Mai exact, se estimează că odată cu implementarea acestui proiect, va crește capacitatea instituțională a beneficiarului și se va îmbunătăți capacitatea serviciilor publice de angajare derulate de acesta. Scopul contractului este de a consolida capacitățile instituționale ale Centrului de instruire și cercetare în domeniul social și de muncă (ÇASGEM), ale partenerilor sociali și ale ONG-urilor prin adaptarea modulelor de instruire în reabilitarea profesională; livrare de instrucțiuni pentru traineri; proiectarea scenariilor de formare virtuală, organizarea de vizite de studiu, ateliere și seminarii în domeniul securității și sănătății în muncă, în special în sectorul construcțiilor, mineritului, chimiei și metalelor”, explică dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INSEMEX.

În altă ordine de idei, acesta a mai precizat că activitatea cercetătorilor din cadrul prestigiosului institut de cercetare-dezvoltare de la Petroșani rămâne una intensă, cu multe alte proiecte și programe în elaborarea cărora se lucrează în mod constant. ”Acordăm o atenție maximă în activitatea noastră tuturor activităților curente specifice și chiar dacă prezența noastră în cadrul unor evenimente internaționale specifice – conferințe, simpozioane, saloane de inventică și inovație, etc. – sunt restrânse în acest moment din pricina pandemiei de coronavirus, pot să spun că activitatea colegilor mei se concentrează pe elaborarea de proiecte, de inovații și invenții specifice activității noastre, care vor constitui tot atâtea teme de interes pentru comunitatea de cercetare odată de acest tip de evenimente vor fi reluate”, a mai preciat directorul general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr.ing. George Artur Găman.

INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare,  care cuprind 10 laboratoare specializate.Activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp,iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc .

Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un  poligon de încercare a explozivilor de uz civil  si a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de orasul Petrosani, o hala de incercari pentru instalații si echipamente electromecanice.