20 IULIE – Ziua Lucrătorului din Serviciile Publice de alimentare cu apă și de canalizare

Apa Sev Valea Jiului sărbătorește pe data 20 iulie, asemeni tuturor operatorilor de servicii publice de acest tip din România, Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prevăzută prin Contractul Colectiv de Muncă pe ramură, Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aduce în atenția opiniei publice rolul pe care oamenii care muncesc în cadrul societăților de distribuție a apei potabile, îl au în viața comunităților locale. Noi, la Apa Serv Valea Jiului, ne-am străduit să ne îndeplinim cât mai bine acest rol, așa cum am căutat să informăm permanent cetățenii asupra activităților pe care le depunem în acest domeniu vital pentru viața fiecăruia dintre noi.

Sărbătoarea din 20 iulie reprezintă un alt moment de bilanț, în fața căruia avem toate motivele să fim mândri. Activitatea operatorului regional de apă potabilă din Valea Jiului este una performantă și ridicată din punct de vedere al calității serviciilor oferite. De asemenea, strădaniile noastre de a performa în creșterea constantă a calității serviciilor este concretizată în accesarea unor sume importante de bani europeni, nerambursabili, pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor și pentru extinderea zonelor de furnizare a apei potabile. La finalul acestui program de investiții, Apa Serv Valea Jiului va putea asigura alimentarea cu apă potabilă pentru aproape 100% din gospodăriile din regiunea Văii Jiului.

Cu ocazia Zilei lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare,  conducerea Apa Serv Valea Jiului transmite întregului colectiv de salariați mulțumiri pentru activitatea depusă, cu responsabilitate, profesionalism și consecvență, repere care constituie parte importantă din succesul acestei companii și din aprecierile primite din partea beneficiarilor. ” Împreună, putem să-i asigurăm pe cetățenii Văii Jiului că ne propunem să rămânem același partener serios, preocupat de creșterea constantă a calității serviciilor oferite populației din Valea Jiului așa cum ne dorim să păstrăm poziția noastră de seriozitate în relațiile cu toți partenerii și beneficiarii. Tuturor, de Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare,  le transmitem ”La mulți ani !”, spune Cristian Andrei Ionică, directorul Apa Serv Valea Jiului.