Părinții vor primi zile libere, plătite, în cazul limitării sau suspendării cursurilor școlare. Proiect adoptat de către Senat

Luni, a fost adoptat de către Senat, un proiect inițiat de Guvern, în vederea acordării unor zile libere părinților pentru a supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică în școli și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului.

Proiectul pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 147/2020 îi vizează și pe părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav neșcolarizat ori care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoană adultă încadrată în grad de handicap sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în condițiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care acestea beneficiază.

 Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată este venit asimilat salariilor și este în cuantum de 75% din salariul de baza corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări, în condițiile prevăzute de lege, se explică în expunerea de motive a proiectului de act normativ.
 Proiectul stipulează acordarea de zile libere pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar.

„Acordarea zilelor libere plătite se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, în condiții de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe toată perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021”, prevede proiectul.

Dreptul la zile libere se acordă și părinților care au copii cu handicap nescolarizati sau au în întreținere adulți cu handicap, numai dacă aceștia beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată că urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, conform expunerii de motive.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește cumulativ condițiile menționate, solicitare care va fi depusă la angajator. Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de copia certificatului de naștere al copilului sau de cea a documentului care atestă calitatea prevăzută de lege, precum și de copia certificatului de încadrare în grad de tip de handicap, în cazul copilului sau adultului cu handicap.

Senatul este prima Camera sesizată cu acest proiect de act normativ.

Sursa: ziare.com