Rata șomajului, în ușoară scădere în județul Hunedoara

Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna septembrie 2020 este de 3,50% corespunzătoare unui număr total de 6.009 șomeri, înregistrați oficial. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,64 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,14 pp.

Din totalul de 6.009 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.935 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.074 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.678  șomeri provin din mediul rural și 4.331  sunt din mediul urban. De asemenea, 3.381 șomeri sunt din rândul femeilor, iar în ceea ce privește grupele de vârstă, numărul cel mai mare de șomeri (1870) este din rândul celor cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, în timp ce numărul cel mai mic al șomerilor (372) aparține grupei de vârstă 25-29 de ani.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  37,33 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 21,62 %, iar 19,87 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 8,41 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10,67 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,10 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.472 persoane foarte greu ocupabile, 2.263 greu ocupabile, 1.175 mediu ocupabile, iar 1.099 sunt persoane ușor ocupabile.