Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

,,Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității de control a transporturilor de mărfuri, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.’’

Proiectul de hotărâre va fi afișat începând cu data de 12.02.2021 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara prin poştă, la adresa: Deva – 330025, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 23.02.2021.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.