”Masa pe roți”, serviciu social destinat familiilor vulnerabile din municipiul Lupeni

Combaterea sărăciei și marginalizării sociale constituie obiectivul unuia dintre cele mai importante proiecte derulate de autoritățile publice locale din municipiul Lupeni, care au accesat în acest scop fonduri europene din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Astfel, Primăria Municipiului Lupeni derulează în prezent un proiect european prin care oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru educație și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului și Tineretului, fiind vizate aproape 1000 de persoane în mod direct.

Intitulat ”Bahtalo! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, proiectul autorităților de la Lupeni oferă, printre altele, familiilor vulnerabile din punct de vedere social incluse în acest program posibilitatea de a beneficia inclusiv de un program de alimentație sănătoasă. În acest scop, în ședința din luna februarie 2021 a Consiliului local al municipiului Lupeni a fost aprobată înființarea unui Serviciu Social dedicat acestei activități. Intitulat ”Masa pe roți”, noul serviciu va funcționa în cadrul Direcției de Asistență Socială al Primăriei municipiului Lupeni.

”Ne-am propus prin acest serviciu social să asigurăm un program de alimentație sănătoasă pentru un grup țintă format din copii care fac parte din familii aflate într-o situație materială precară, fiind expuși astfel marginalizării și excluziunii dar și persoane în vârstă de peste 65 de ani care prezintă aceleași vulnerabilități. Avem încă, din nefericire, destul de mulți cetățeni care se înscriu în această categorie socială, față de care trebuie să găsim soluții de integrare socială și să-i ajutăm să iasă din starea de sărăcie și marginalizare. Stă în puterea noastră să facem acest lucru, iar prin acest proiect european pe care-l derulăm exclusiv în acest scop, sperăm să avem și efectele scontate”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Condițiile în care pot fi accesate serviciile sociale furnizate în comunitate prin programul ”Masa pe roți” sunt următoarele:

  • solicitanții sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora, vor depune pentru întocmirea dosarului de acces la acest serviciu social documente justificative, respectiv: cerea de acordare a serviciului social (pusă la dispoziție de autoritatea publică locală), copie după actul de identitate, copie după certificatul de naștere, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), acte medicale privind starea de sănătate, copie după cuponul de pensie, respectiv adeverință de venit de la ANAF.
  • Decizia de admitere sau, după caz, respingere a solicitării este luată de coordonatorul Serviciului social și managerul de proiect, în urma propunerilor făcute de asistentul social care analizează documentele depuse de solicitanți;
  • În urma aprobării dosarului de furnizare a serviciului social ”Masa pe roți”, se emite o dispoziție în care este precizată începerea furnizării acestui serviciu, dispoziția fiindu-i comunicată solicitantului.
  • Acordarea serviciilor sociale aferente programului ”Masa pe roți” se realizează în baza unui contract, încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiar, în care sunt stipulate serviciile care urmează să fie acordate, drepturile și obligațiile părților, condițiile de finanțare;
  • Serviciile urmează a fi prestate imediat după semnarea contractului și intrarea în vigoare a acestuia.

Obiectivul general pe care și-l propun reprezentanții administrației locale de la Lupeni prin implementarea setului de măsuri cuprinse în proiectul ”Bahtalo! Împreună combatem sărăcia și discriminarea” vizează reducerea numărului de comunități marginalizate din localutate, în care exista populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.