Rezultate REPARTIZARE licee 2021: Repartizarea, publicată SÂMBĂTĂ, de Ministerul Educației

Sâmbătă, 24 iulie 2021, urmează să aibă loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022. Conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere, tot pe 24 iulie 2021 se face şi comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat.

Potrivit Ministerului Educației, media notelor de la evaluarea națională contează în procent de 80% din media de admitere în clasa a noua, 20% fiind media aritmetică a celor patru ani de gimnaziu. Astfel, repartizarea în licee va avea loc pe 24 iulie, deoarece calendarul a fost modificat la finalul lunii aprilie.

Între 25 și 28 iulie, elevii vor depune dosarele de înscriere la școlile unde au fost repartizați.

Pentru ca un candidat declarat admis după repartizarea computerizată să se poată înscrie la liceu, va trebui să prezinte următoarele acte. Acestea vor trebui prezentate în format original la liceu.

-cererea de înscriere
-cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere
-adeverință ce conține notele și media generală de la Evaluarea Națională
-foaia matricolă cu situația din clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
-fișă medicală

Pe 29 iulie 2021, unitățile de învățământ liceal vor transmite situația locurilor rămase libere ca urmare a neînscrierii candidaților admiși în prima etapă.

Calendarul etapei a doua de repartizare computerizată

Între 29 iulie și 5 august 2021, candidații din etapa a doua se vor putea înscrie la repartizarea computerizată.

29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES 29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații. 29 iulie – 5 august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care nu au fost repartizați computerizat în prima etapă.

29 iulie – 5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

6 august 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii. 6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal.

6 – 7 august 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua.

9 – 13 august 2021 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere.

ziarulunirea.ro