Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate’’. 

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 01.09.2021 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva – 330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedoara.rocjhunedoara@yahoo.com până la data de 12.09.2021.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.