Primăria municipiului Lupeni / Anunț de presă

Municipiul Lupeni derulează un proiect european prin care oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, sprijin pentru educație și reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea condițiilor de locuit și servicii medico-sociale locuitorilor din cartierele Viitorului, Tineretului Viitorului, Tineretului, Ștefan, Revoluției, Braia (LIDL) și Bărbăteni

 Municipiul Lupeni este beneficiarul proiectului cu titlul ”BAHTALO! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod 115093, cu o valoare totală de 24.218.420,81 LEI.

Proiectul a demarat la 25 ianuarie 2018, a fost suspendat în perioada 31.03 – 15.05.2020 și se va finaliza în 07 octombrie 2021 unele activități fiind finalizate în 07 aprilie 2021. Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociația Umanitară Casa de Copii și Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni, EuroJobs SRL și Asociația CROFMPS din Petroșani.

Proiectul se derulează în mai multe cartiere din muncipiul Lupeni: Viitorului –zona ”Cioara Albă”și Tineretului Viitorului, Tineretului, Ștefan, Revoluției, Braia (LIDL) și Bărbăteni.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, de care vor beneficia în total un număr de 960 de persoane.

Până în prezent 906 de persoane au beneficiat de măsuri integrate, printre care:

– servicii de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prin informare și consiliere profesională (665 de persoane),

– medierea muncii (665 persoane),

– mediere directă cu angajatorul (665 persoane),

– cursuri de formare profesională (401 persoane înscrise în cursuri de formare),

– 187 copii si părintii lor (sau membrii familiei) au participat la servicii educaționale și de consiliere.

Până în prezent au fost certificate 334 de persoane în ocupațiile de Lucrător în morărit și panificație 3 grupe (53 pers.)Lucrător în structuri pentru construcții 4 grupe (52 pers.), Brutar-patiser-preparator produse făinoase 3 grupe (46 pers.), Confecționer asamblor în articole textile 3 grupe (74 pers. ); Îngrijitoare copii 1 grupă (13 pers.); Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 grupe (45 pers.), Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 3 grupe (48 pers.) și Competențe antreprenoriale (28 pers).

Au beneficiat de evaluări de competențe 64 de persoane în ocupațiile: Pavator-3 pers, Tâmplar-dulgher-parchetar 3 pers, Lucrător în comerț 35 pers. și Mecanic-auto 17 pers.

Au fost acordate subvenții în valoare de 452.290 lei.

Copiii care participă la activitățile proiectului beneficiază zilnic de o masă caldă și 150 de copii au primit pachete cu rechizite.

Au fost organizate 6 proiecții de film educative și 9 piese de teatru pentru întreaga comunitate, la care au participat liber copii și adulți din tot orașul Lupeni.

Primăria Lupeni a acordat de la începutul proiectului și până în prezent subvenții pentru sprijinul educației copiilor în valoare de 158.379,87 lei.

Vârstnicii singuri, cu venituri mici și copiii au beneficiat, prin proiect, de pachete de hrană – 15.964 de pachete de alimente au fost livrate de la începutul proiectului și până în prezent către copiii înscriși in proiect, cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani și 510 pachete de hrană către vârstnici care locuiesc singuri și au peste 65 de ani.

Au beneficiat de asistență juridică pentru reglementări acte 287 de persoane din grupul țintă.

S-au finalizat lucrările de reabilitare ale apartamentelor din blocul M1, scara 1 din strada Viitorului, numerotate de la 5 la 20 si 16 familii din grupul țintă vor fi relocate în apartamentele reabilitate.

În cadrul proiectului 8 persoane și-au înființat firme și au primit integral subvenția de 25.000 euro pentru a-și desfășura propria afacere.

Beneficiar: Municipiul Lupeni

Date de contact: tel.: 0254560725, interior 208

e-mail: achiziții1.plm@gmail.com