Certificatul de omologare individuală pentru mașină: Ce este și când trebuie făcut

Omologarea auto individuală reprezintă o condiţie legală obligatorie în vederea înmatriculării unui autovehicul și este extrem de importantă din punctul de vedere al siguranței rutiere.

Este procedura prin care Departamentul de Omologări Individuale și Inspecții Tehnice (DOIIT) din cadrul RAR atestă faptul că o mașină îndeplineşte în mod individual condiţiile constructive şi de stare tehnică prevăzute în reglementările aplicabile.

Doar autovehiculele care vor corespunde normelor în vigoare vor putea fi înmatriculate și vor putea circula pe drumurile publice din România.

Procedura de omologare auto individuală se finalizează prin eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului (CIV), în care vor fi înscrise datele tehnice şi cele de identificare ale autovehiculului. Autoritatea de înmatriculare va înscrie deţinătorii succesivi ai acestuia.

CIV va putea fi eliberată doar pentru autovehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care reprezentanţii DOIIT stabilesc un număr de identificare valid.

Ce autovehicule efectuează omologarea auto individuală?

Procedura de omologare individuală se adresează doar autovehiculelor care nu deţin omologare europeană de tip, adică celor care provin din state non-membre ale Uniunii Europene, precum și celor care dețin omologare europeană de tip, dar au fost modificate din punct de vedere constructiv în raport cu tipul omologat.

Mașinile înmatriculate ultima dată într-un stat membru Uniunii Europene care dețin omologare europeană de tip, dar a căror configuraţie nu a fost modificată, primesc CIV fără să mai fie supuse omologării individuale.

Motivul este acela că, în prezent, condiţiile de omologare sunt similare cu cele din directivele şi regulamentele europene şi sunt considerate îndeplinite prin faptul că vehiculul provine din Uniunea Europeană.

Pentru că sunt înaintea primei înmatriculări în România, respectivele autovehicule se supun activităţilor de certificare a autenticităţii elementelor de identificare şi a suportului documentului care atestă înmatricularea anterioară, precum şi celor de verificare a stării lor tehnice.

Așadar, omologarea auto individuală se efectuează, potrivit RAR, pentru vehiculele care se găsesc într-una dintre următoarele situaţii:

a) vehicule noi, fabricate, importate sau introduse pe teritoriul României, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană juridică sau fizică. Sunt exceptate vehiculele noi pentru care se poate prezenta certificatul de conformitate în original emis de către producător;

b) vehicule utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România. Sunt exceptate vehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene şi a căror configuraţie nu diferă de cea cuprinsă în documentul de înmatriculare.

c) vehicule înmatriculate în România, dar la care s-au modificat caracteristicile constructive menţionate în CIV.

Sursa: libertatea.ro