Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022’’.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 20.10.2021 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă, la adresa: Deva-330025, str. Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, cjhunedoara@yahoo.com, până la data de 31.10.2021.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.