Întâlnire între generații la aniversarea de 50 de ani de la punerea în funcțiune a Stației de Tratare a Apei Valea de Pești

Fericită coincidență, chiar în ziua în care potrivit tradiției religioase, se sfințesc apele (6 ianuarie – Boboteaza), Apa Serv Valea Jiului a marcat un moment aniversar de mare importanță: 50 de ani de la punerea în folosință a primei și celei mai mari stații de tratare a apei potabile din Valea Jiului, stația de la Valea de Pești. Pentru acest eveniment, actuala conducere a companiei de apă și-a propus să-i adune laolaltă pe cei care, de-a lungul unei jumătăți de secol, au avut o importantă misiune profesională, aceea de a livra populației din zona de vest a Văii Jiului, apă potabilă de cea mai bună calitate.

Acestui demers, inițiat de directorul general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică (el însuși fiind unul dintre oamenii care au avut, din 1995, responsabilități directe privind funcționarea acestei stații) i s-au alăturat ing. Silviu Gângu (actualul șef al stației de tratare de la Valea de Pești, împreună cu întreaga echipă), ing. Gheorghe Crâsnic (responsabil al stațiilor de tratare și epurare din cadrul ASVJ), ing. Florin Ciucur (șef Serviciu Exploatare al ASVJ) și ing. Livia Drăguț (șef Serviciu Administrativ-Relații Publice al ASVJ). Lor li s-au alăturat, cu bucuria de nedescris a faptului că rolul lor în punerea în funcțiune, în întreținerea și exploatarea eficientă a acestei stații nu a fost uitat, oameni a căror viață personală putem spune că s-a contopit cu cea profesională, oameni care au muncit aici, cu dăruire, profesionalism, abnegație și pasiune vreme de câteva decenii, până la pensionare. Astfel, au răspuns prezent invitației de a participa la acest moment aniversar: Ioan Ulari (primul șef al Stației de tratare de la Valea de Pești), dar și alți veterani precum: Andrei Donisă, Gheorghe Socolescu, Ioan Roth, Ionel Stanciu, Ioan Precup, Saveta Jerca, Ion Firiza și (de la București, via Internet), Ioana Coban.

Sub imperiul unor firești emoții, completate cu amintiri memorabile din activitatea celor care, generație după generație, au făcut posibil ca de la Valea de Pești, apa potabilă să ajungă la robinet, în casele oamenilor din Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa și (parțial) Petroșani, rolul acestora a fost evidențiat de Cristian Ionică, directorul general al ASVJ. ”Este o mare onoare și o deosebită bucurie să vă avem astăzi alături de noi, la un moment atât de important ce marchează 50 de ani de la punerea în funcțiune a stației de tratare a apei de la Valea de Pești. Cu atât mai mult cu cât de activitatea dumneavoastră se leagă cele mai importante evenimente din istoria companiei noastre, de la punerea în folosință a stației și până în prezent. În numele întregului colectiv al Apa Serv Valea Jiului vă mulțumesc și vă rog să primiți o diplomă de onoare ce reflectă prețuirea pe care v-o purtăm pentru deosebita dumneavoastră carieră în slujba aceste companii și, mai ales, în slujba oamenilor care au beneficiat, în mod direct, de munca dumneavoastră, a spus ing. Cristian Ionică la ceremonia festivă de la Uzina de apă Valea de Pești.

Începute în 1969, la scurt timp după ce au demarat și lucrările hidrotehnice de construire a barajului de acumulare de la Valea de Pești, lucrările de construcție a Stației de tratare Valea de Pești au fost finalizate în 1972, procesul verbal de recepție fiind semnat chiar în 6 ianuarie, în ziua de Bobotează. Până să se ajungă însă la acest moment, constructorii au avut de trecut multe cumpene, inclusiv cea a inundațiilor din 1970 care au fost pe punctul de a stopa întregul proiect hidrotehnic din vestul Văii Jiului. Dezvoltarea industrială a Văii Jiului și creșterea demografică accentuată au determinat însă autoritățile să cuprindă acest proiect în noul plan cincinal 1971-1975. După numai doi ani, Stația de tratare de la Valea de Pești, una dintre cele mai moderne, la vremea respectivă, din România, era pusă în funcțiune, cu aproape trei ani înainte de finalizarea barajului de acumulare. Aceasta fusese proiectată să funcționeze la un debit de 700 mc/s, având o stație de filtre de mare sensibilitate și finețe. Ioan UIari, primul șef al stației își amintește cum, pentru că nu era finalizat barajul, se trăgea apă cu pompele din lacul de acumulare și chiar din Jiu pentru alimentarea stației, care a funcționat ireproșabil vreme de mai bine de un sfert de secol.

În rândul celor care au lucrat pe șantierul de construcție al acestui obiectiv, se numără și Andrei Donisă. I-a plăcut atât de mult ce a realizat aici, iar cei care coordonau la vremea respectivă activitatea de alimentare cu apă în Valea Jiului l-au apreciat atât de mult, încât recepția stației nu a fost făcută până când nu a fost parafat transferul său de la firma constructoare la cea care administra sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului. Tot domnului Andrei Donisă i se datorează imaginile de arhivă care surprind momente din evoluția șantierului de construcție a stației de tratare de la Valea de Pești, domnia sa fiind nu doar un experimentat și apreciat constructor, ci și un pasionat fotograf.

Din prima sa zi de muncă la stația de tratare de la Valea de Pești și până în ultima sa zi de muncă, vreme de patru decenii, Saveta Jeca a avut o misiune specială, dumneaei jucând rolul ”stației de clorinare” prin care apa care pleca pe conducta magistrală era 100% potabilă, iar Ion Firiza și Ioana Coban se numără printre primii laboranți de aici care verificau și certificau, cu responsabilitate, acest lucru.

După 30 de ani, uzura pompelor și a altor echipamente a făcut ca misiunea angajaților stației să devină una tot mai grea, dar niciodată imposibilă. Atât Ioan Ulari, cât și Ioan Roth, Andei Donisă, Ioan Precup sau Ionel Stanciu își aduc aminte de numeroasele intervenții la care au fost nevoiți să participe și de la care nimeni nu pleca acasă, până când problema nu era rezolvată, chiar dacă asta putea să dureze uneori și una, două sau chiar zile neîntrerupte. În plus, de cele mai multe ori, orele suplimentare erau și voluntare. De altfel, cum își amintește Gheorghe Socolescu, prin așa numita ”muncă patriotică” s-a reușit nu doar rezolvarea a sute, poate mii de avarii, ci inclusiv înfrumusețarea stației. ”Inclusiv brazii aceștia falnici din curte au fost plantați de noi, prin muncă voluntară. Ne plăcea munca și aveam responsabilitate în tot ceea ce făceam”, spune Gheorghe Socolescu.

În 1995 își făcea tot aici, debutul în activitate, inginerul Cristian Ionică. Venise după o scurtă perioadă de stagiatură la o firmă de transport, la compania de apă și aici, la Valea de Pești, a început să acumuleze cunoștințe practice și experiență într-un nou domeniu, grație și unor oameni de excepție pe care i-a întâlnit aici. În scurt timp, a primit nu doar misiunea de a conduce această stație, ci și pe aceea de a coordona implementarea proiectului european prin care stația de tratare a cunoscut ample investiții de modernizare. ”Împreună cu colegii mei, am profitat de oportunitatea atragerii de bani europeni pentru modernizarea stației, lucru care devenise o necesitate, pentru a implementa aici cele mai noi tehnologii și pentru a aduce cele mai moderne echipamente. Fără banii europeni nu am fi putut face aceste investiții și fără aceste investiții, cred că misiunea noastră de a livra populației de aici apă potabilă 24 de ore din 24 ar fi fost una imposibilă. După aceste investiții însă, stația de la Valea de Pești funcționează ireproșabil, fără întrerupere, indiferent de condițiile meteo sau alte situații”, spune Cristian Ionică.

Dincolo însă de tehnologie și economie, atât la stația de tratare de la Valea de Pești, cât în general, la Apa Serv Valea Jiului, capitalul uman a fost și a rămas cel mai prețios element care pune în mișcare întreaga activitate a companiei. Pentru mulți dintre angajații de ieri și de astăzi ai companiei de apă, aceasta a fost nu doar un loc de muncă, ci și casă și familie. Numai aici, la Stația de tratare de la Valea de Pești, în rândul celor care au muncit aici, s-au construit trainice relații de prietenie, iar tot în rândul acestora, după cum își amintește Gheorghe Socolescu, s-au înfiripat frumoase povești de dragoste care au culminat cu constituirea unui  număr de șapte familii. În același timp, munca, seriozitatea, pasiunea și profesionalismul s-au dovedit în foarte multe cazuri, ereditare, fapt confirmat de prezența în echipa Apa Serv a fraților Donisă, a fraților Ulari sau a lui Florin Ciucur, care au atins ori chiar au depășit performanțele părinților lor. ”Pot spune că noi am crescut între pompe și țevi, atelierele și secțiile de la Ape ne-au fost loc de joacă și de învățătură, iar colegii tatălui nostru ne-au fost ca o familie. De aceea, am îmbrățișat și eu, și fratele meu, o carieră profesională în această echipă. Unde, chiar și acum, după ce am ales să-mi continui cariera în altă parte, mă simt, în continuare, tot ca acasă”, spune Florin Donisă, inginerul care și-a lăsat amprenta, asemeni fratelui său Adrian, în multe din activitățile ASVJ.

Datorită acestor oameni de excepție, de ieri și de astăzi, care formează împreună marea familie a celor de la Ape, indiferent de vremuri sau de greutăți, dincolo de probleme și incertitudini, deviza ”Apă pentru oameni” rămâne misiunea de suflet asumată de aceștia. Iar pentru ceea ce fac, dar mai ales pentru ceea ce sunt, acești oameni merită prețuiți mai mult. De cele mai multe ori viața noastră e legată de munca noastră. Am învățat, urmând exemplul unor oameni precum cei împreună cu care am marcat această aniversare, că trebuie să facem totul pentru ca apa potabilă să ajungă în toate casele, iar oamenii să aibă parte de aceasta tot timpul, pentru că apa înseamnă viață”, spune, în concluzie, Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Fotografii realizate de Sergiu VINȚAN