Salarii profesori 2022: Lefurile CRESC OFICIAL, cu 4,5% în acest an. Cadrele didactice ar fi trebuit să primească o majorare de 16% din 2020

Salariile profesorilor cresc în acest an cu 4,5% – acesta fiind procentul cu care se majorează costul stadard per elev, potrivit proiectului de hotărâre de Guvern publicat în dezbatere publică de către Ministerul Educației.

„Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educației, a determinat valoarea costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ elev pentru coeficientul 1 aferent “cheltuielilor cu salariile”, în anul 2022, ca fiind de 6.386 lei, conform votului exprimat de membrii acestuia în cadrul ședinței din 06 ianuarie 2022.

La această valoare s-a ajuns prin majorarea cu 4,5% a coeficientului 1 aferent anului 2021, în valoare de 6.111 lei și reprezintă impactul majorărilor salariale ca urmare a aplicării prevederilor art.I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Cadrele didactice ar fi trebuit să primească o majorare de 16% a salariilor încă din 2020, amânată de guvernele Orban și Cîțu, iar acum și de guvernul Ciucă.

Cheltuielile materiale cresc mai mult și anul acesta, la fel ca anul trecut.

Este vorba despre componenta “cheltuielilor cu pregătirea profesională, cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar “bunuri şi servicii”, pentru anul 2022, care crește la 485 lei, cu 7,8% mai mult decât anul trecut.

Autoritățile au ținut aici cont de rata anuală a inflației în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020, potrivit INS.

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar are trei componente:

finanţarea de bază,
finanţarea complementară,
finanţarea suplimentară.
Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA), prin consiliile județene/locale. Dar din finanțarea de bază se pot face numai anumite categorii de cheltuieli:

cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
cheltuieli cu pregătirea profesională;
cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;
cheltuieli cu bunuri şi servicii;
Potrivit prevederilor art.104 alin. (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin aplicarea unei formule de multiplicare a costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile legii şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Sursa – ziarulunirea.ro