Centrul pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara

 
 

Bugetul județului Hunedoara pe anul 2020 a fost aprobat

Miercuri, 26 februarie 2020, Consiliul județean Hunedoara a adoptat hotărârile privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea administrației județene și a bugetelor spitalelor publice de interes județean. Bugetul propriu al județului Hunedoara a fost stabilit în sumă de 273.148,07 mii lei la partea de venituri și în sumă de 309.377,82 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 36.229,75 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent. Tot prin hotărârea adoptată a fost aprobate:CItește mai departe