Care sunt etapele construirii unei case?

Conform avocatnet.ro, construirea unei case presupune parcurgerea mai multor etape obligatorii, conform legislatiei in domeniul constructiilor. Procesul incepe cu cererea pentru emiterea certificatului de urbanism si se incheie cu intabularea noii locuinte, insa, pentru a parcurge cu bine toate etapele, viitorii proprietari trebuie sa contacteze o serie intreaga de specialisti.

s560x316_Construire_casa

Inainte de orice, persoanele care vor sa construiasca o casa trebuie sa depuna la primarie o cerere pentru emiterea certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism este, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, un act de informare prin care autoritatile aduc la cunostinta solicitantului informatiile referitoare la regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii.

In acest document se mai stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului si lista cu avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii. Totodata, prin certificatul de urbanism se aduce la cunostinta obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru obtinerea unui punct de vedere si, dupa caz, a unui act administrativ (acordul de mediu sau avizul „Natura 2000”), acestea fiind necesare pentru autorizare.

„In vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul — orice persoana fizica sau juridica interesata — se va adresa autoritatilor (…) cu o cerere care va cuprinde atatelementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cat si elementele care definesc scopul solicitarii, scrie in Legea autorizarii lucrarilor de constructii.

In afara de cerere, solicitantul mai are nevoie, conform normelor pentru aplicarea legii amintite, de planurile cadastrale/topografice in care sa fie evidentiate imobilele in cauza si de dovada platii taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Certificatul este emis de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, si este eliberat solicitantului in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, fiind valabil timp de6-24 de luni. Acesta nu tine locul autorizatiei de construire si nici nu confera dreptul de a demara constructia.

[slideshow_deploy id=’22083′]