Persoanele care construiesc fără autorizație nu pot dobândi proprietatea asupra acelor construcții

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) s-a pronunțat în 8 aprilie, printr-un recurs în interesul legii, asupra problemei construcțiilor edificate pe un teren, fără autorizație. Mai exact, persoanele care construiesc astfel nu pot obține dreptul de proprietate asupra noilor construcții, în temeiul accesiunii imobliliare artificiale (ca modalitate de dobândire a proprietății).

ICCJ a reținut, în 8 aprilie, că persoanele care construiesc pe un teren, dacă sunt proprietare asupra acelui teren, nu vor dobândi și dreptul de proprietate asupra construcției, dacă ea a fost făcută fără o autorizație. Mai exact, este vorba de Decizia nr.13 în dosarul nr.98/1/2019, care nu a fost, încă, publicată în Monitorul Oficial. Astfel, ea nu are, deocamdată, efect obligatoriu.

Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie  impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii”, a stabilit ICCJ.

Mai mult, încă nu a apărut decizia completă a ICCJ, astfel că nu este posibil să se știe care este motivarea hotărârii și raționamentul curții care a dus la aceste concluzii.

În mod normal, dacă o persoană construiește pe terenul ei, va dobândi acea nouă construcție, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale (practic, e vorba de un mecanism de încorporare a unui imobil – construcția – în alt imobil – terenul pe care se construiește), conform Codului civil.

În cazurile în care nu exista autorizație de construcție, persoanele care voiau să intabuleze construcția în cartea funciară aveau nevoie de un document cu care să facă acest lucru și, astfel, cereau instanței să constate operarea accesiunii imobiliare artificiale.

Pe de altă parte, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție prevede că intabularea în cartea funciară nu se poate face fără existența unei autorizații de construcție.

De aici, a fost generată o jurisprudență contradictorie cu privire la statutul construcțiilor cu privire la care nu exista autorizație de construire. Mai exact, au existat soluții conflictuale în privința dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune, într-un asemenea caz.

Cele două orientări jurisprudențiale au fost:

1) Lipsa autorizației de construcție nu poate duce la dobândirea dreptului de proprietate, întrucât inclusiv dobândirea dreptului de proprietate asupra unei construcții trebuie să aibă loc prin respectarea limitelor imperative ale legii (precum obligația de a exista autorizație de construcție).

2) Lipsa autorizației de construcție nu afectează însăși dobândirea dreptului de proprietate, ci are efecte în privința intabulării dreptului de proprietate și, de asemenea, poate duce la sancțiuni administrative.

Cele două orientări au fost rezumate în sesizarea ICCJ cu recursul în interesul legii prezentat în cadrul acestui articol.

Chiar dacă, în pronunțarea recursului în interesul legii, ICCJ a fost de acord cu prima orientare jurisprudențială, trebuie să așteptăm apariția motivării, pentru a vedea exact care au fost argumentele.

Atenție! Decizia dată în acest recurs în interesul legii nu este, deocamdată, obligatorie. Pentru a fi, este necesar ca decizia să fie publicată în Monitorul Oficial.

Sursa: avocatnet.ro